Zubní klinika


Společnost DENTEX RTG s.r.o. realizuje projekt s názvem „Technologie DENTEX RTG“ z programu Technologie IV. výzva OP PIK, reg.č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008100, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení komplexního řešení výroby dentálních pomůcek za použití moderních technologií CAD-CAM, CT rentgen, 3D tisk a PC server.

Zahrnuje vybavení 3 pracovišť - vyšetřovny, diagnostiky, 3D tisku a ICT novou technologií, která vytvoří výrobní linku. Celý proces má proti stávajícímu stavu přednost ve velmi kvalitním snímání vstupních údajů pro výrobky v digitální podobě, přesném a detailním zpracování cílové podoby pomocí 3D tiskárny a archivaci digitálních dat.