FAQ - otázky a odpovědi

Paušálně nikoliv, délka objednací doby spíš ukazuje na přetížení ordinací. Pokud se tak stane, obvykle jde o rodinného příslušníka pacienta, který k nám chodí dlouhá léta. Lékaři mají zákaz registrovat pacienty, kteří k nám byli posláni s žádankou od jiného zubního lékaře. Na druhou stranu se nebráníme pomoci i neregistrovanému pacientovi, pokud nás o to požádá.

Ano, ale musíte počítat s tím, že objednací doby na dentální hygienu jsou poměrně dlouhé.

Nemáme. Věříme, že naše ordinační doba od 7.30 do 19.30 a v pátek od 7:30 do 15.30 dává našim pacientům dostatek času vyřešit své případné obtíže v běžné pracovní době. Navíc se snažíme pracovat tak, abychom měli co nejméně komplikací. Na odkazu zde můžete nalézt seznam zubních pohotovostí: www.dent.cz/pohotovosti/

Pokud máme volnou kapacitu a pacient se domluví s recepcí na čase, kdy by mohl být ošetřen, tak ano. Pokud pacient nechce čekat na volný čas, nemůžeme se takovému pacientovi věnovat na úkor objednaných nebo delegovaných pacientů.

Ne, fungují pouze pro náš tým.

To znamená, že naše recepce a call centrum neobsluhuje pacienty pro Rovnátkárnu, pro lékaře v budově A (MUDr. Pocová, MUDr. Podušková, MDDr. Chabrová, MUDr. Prokopová, MUDr. Jíšová) a v budově C (MUDr. Suchardová, MDDr. Hanák).

Pro tyto pracoviště Vám neumíme zařídit objednání ani jiné služby a naše call centrum není schopné Vás přepojit.

Nedávno jsme dokončili informační systém, který měl aktuální data ke dni spuštění. Vždy je ale třeba brát tyto údaje jen jako nezávaznou informaci. Jednak proto, že ne všichni lékaři v domě jsou zároveň našimi zaměstnanci – a tedy oni sami si určují svou ordinační dobu – a jednak proto, že každá taková změna se velmi nesnadno přenáší do informačního systému. O tom, že plánují dovolenou nevíme už vůbec. Náš tým má v přízemí recepci, která má náležité informace o našich lékařích.

Je to jednoduché, např. na www.mapy.cz stačí do vyhledávače napsat „zubní klinika Chomutov“ a jste správně.

Ano, výtah nám umožnil bezbariérový přístup do všech pater.

Kontaktujte městskou policii nebo zaplaťte např. přes aplikaci v telefonu či pomocí SMS. Bohužel město nemá jednoduchý systém placení pomocí platební karty.

To záleží na mnoha okolnostech. Pokud např. lékař indikuje 3D snímek nebo se obává suchého lůžka a indikuje výplň poextrakčního lůžka kolagenovým materiálem Parasorb, tak ano.

Pokud máte doporučení od svého lékaře, tak za konzultaci nic neplatíte. Pokud je ovšem ke konzultaci nutný např. 3D snímek, který není hrazený ze zdravotního pojištění, je možné očekávat poplatek.

Bez doporučení je cena za konzultaci od 440 Kč.

Něco určitě. Zubní hygiena je sice jediný vskutku preventivní výkon v zubní praxi, pojišťovny ho však nehradí ani dětem. Na druhou stranu je to jedna z Vašich nejlepších investic. Pokud s ní začnete včas, ušetří Vám v budoucnu desetitisíce a zdraví. Zubní hygiena je pravá celostní medicína. Cena je necelých 500 Kč za 15 minut.

Ne, neprovádíme, považujeme ošetření v celkové anestezii za příliš rizikové. Nabízíme možnost ošetření v analgosedaci, pod dozorem anesteziologa. Jsme však raději, pokud můžeme pacienta ošetřit pouze v lokální anestezii při jeho plném vědomí. Krom toho, že ošetření v analgosedaci není hrazeno ze zdravotního pojištění, je vždy nutné podrobné seznámení se s výkonem při konzultaci.

Tak toto sami nechápeme. Z našeho pohledu by měla být dentální hygiena hrazena a aktivně vyučována, a naopak nehrazeny plomby či ošetření parodontologem. Proč? Protože čistý zub nemůže mít ani zubní kaz ani zánět dásně. Je to zároveň i odpověď na otázku, proč je málo zubařů? Zubařů je dost, ale práce mají víc než jinde v západní Evropě, právě kvůli nízké úrovni zubní prevence, proto je obtížné vůbec nějakého zubního lékaře sehnat.

Nemusíte, pokud je Vaše zubní hygiena vyhovující. Pokud ovšem máte např. zánět dásně v mezizubním prostoru tam, kde je zároveň zubní kaz, tak k ošetření kazu definitivní výplní nelze přistoupit, protože krvácení z dásně to neumožní. Nechcete přeci, aby se vám plomba dělala každý půl rok? Pokud by to nevadilo Vám, nám to rozhodně vadí. O protetice to platí dvojnásob.

Nikoliv, možné komplikace za to nestojí.

Protože naše call centrum má jen dvě hlavy. Nechceme, abyste volali přímo do ordinací. Lékař se sestrou se musí soustředit na práci, a ne se vykecávat do telefonu. Asi by se Vám to také nelíbilo. Bohužel ústředna neumí obsazovací tón, proto i když call centrum hovoří, vy slyšíte vyzváněcí tón.

Pokud se nemůžete dovolat, můžete napsat e-mail na: recepce@zubniklinika.cz

Snažíme se o to, ale jsou chvíle, kdy se to zadrhne a není v silách lékaře přesný čas dodržet. Opravdu to není proto, že by se nám nechtělo pracovat. Naopak, tlak čekárny je pro lékaře nepříjemný stres.

Dbejte ale prosím na to, abyste se vždy nahlásili na dolní recepci – jinak o Vás nebudeme vědět.

Protože náš tým zubních lékařů se za léta, co spolu pracujeme značně vyprofiloval, někteří se věnují chirurgii, jiní parodontologii nebo mikroendodoncii a jsou těmito specializacemi natolik vytížení, že se už nemohou věnovat „svým“ pacientům jako normální praktický zubní lékař. Na druhou stranu i pro „naše“ pacienty je lépe, pokud se jim v daném oboru věnuje někdo, kdo to opravdu umí. Je to i jeden z důvodů, proč máme tak málo registrovaných pacientů, protože velká část našich klientů jsou delegovaní pacienti. Nedávno jsme do praxe přijali novou šikovnou krev, rychle se učí, budou výbornými praktiky, těšte se.

MUDr. Kasl se specializuje na problematiku parodontologických pacientů s velmi velikou spádovou oblastí, v podstatě tří okresů. Práci praktického zubního lékaře se bohužel již nestíhá věnovat, navíc některé oblasti zubního lékařství umí ostatní lékaři našeho týmu lépe.

Recepce Vás vloží do našeho systému a vy se objevíte ve frontě čekajících pacientů u daného lékaře, ke kterému jste objednán.

Pokud se nenahlásíte, tak o Vás nikdo neví, že jste přišel.

Pokud se stane, že Vás podezřele předbíhá větší množství pacientů, kteří přišli po Vás, raději se zeptejte na recepci nebo sestry daného lékaře, chybička se občas vloudí…

Protože to je jediný doklad, na jehož základě můžeme ztotožnit data v našem informačním systému s daty pojištěnce. Nejde jen o to, ke které patříte pojišťovně, ale i o to, že pokud potřebujete napsat recept nebo neschopenku, musí naše data souhlasit s daty veřejné správy, jinak to prostě nefunguje. Je to otrava, kdybychom měli v jedné kartě, třeba OP, všechny potřebné informace uložené svět by byl růžovější – neměli bychom plné kapsy kartiček.

Protože máme vyčerpanou kapacitu. Někdy je snaha vyhovět kontraproduktivní.

Kovidové infekce obecně naučily posuzovat respiračních onemocnění citlivěji. Opravdu není příliš vhodné v akutní fázi jakéhokoliv nakažlivého onemocnění vyrazit k zubnímu lékaři, či dentální hygienistce. Šance, že někoho, ať už v čekárně nebo v ordinaci, nakazíte, je prostě vysoká.

Určitě ano, SMS posílá automat a může se stát, že ho technická závada vyřadí z provozu

Ne, RTG pracoviště funguje během celé ordinační doby bez objednání.