Vyšetření

Vyšetření je součástí prakticky každého neplánovaného výkonu v zubní praxi. Součástí vyšetření je i potřebná znalost všech onemocnění pacienta a výčet léků, které pacient užívá, proto je lepší si vše dopředu připravit.

Součástí bývá i RTG vyšetření. V případě implantologie, chirurgie a endodoncie je často nutné CT vyšetření – tzv. 3D snímek, který však není hrazen ze zdravotního pojištění.

Cíl: zjištění příčin pacientových obtíží a jejich následná léčba

Dentální hygiena

Čistý zub nemůže mít zubní kaz, čistý zub nemůže mít zánět dásně. Toto by mělo být mottem každé zubní praxe, ale i každého pacienta, který chce být zdravý, který se nechce bát dýchat ve společnosti a nechce utratit své životní úspory za drahé rekonstrukce svého chrupu. Že by to mělo být mottem zdravotních pojišťoven a politické reprezentace, o tom myslím není pochyb. Zdravotní pojišťovny však dentální hygienu nehradí dokonce ani dětem, přestože je to jediný opravdu preventivní výkon v ordinaci zubního lékaře.

Cíl: naučit pacienty si správně a účinně vyčistit chrup (mnohdy nadlidský úkol)

Záchovná a estetická stomatologie

Pokud selže zubní hygiena pacienta, na zubu se objeví zubní kaz. Je důležité si uvědomit, že za zubní kaz si prostě vždy můžeme sami. Zdravotní pojišťovny hradí pouze základní péči, tj. amalgámovou výplň u dospělých pacientů, u dětí do 15 let hradí u předních šesti zubů i estetickou fotokompozitní výplň. Určité výjimky mají jen těhotné a kojící pacientky, ale vysoce estetické výplně nehradí pojišťovny ani jim.

Ve snaze objevit a odstranit co největší množství kazů hradí zdravotní pojišťovny 1x ročně pacientům tzv. preventivní prohlídku, která by měla zabránit větším škodám na chrupu, jako je nutnost endodontického ošetření (při postižení zubního nervu) nebo dokonce nutnost extrakce zubu. Avšak skutečnou podstatou prevence vzniku zubního kazu je pouze správné čištění chrupu zubními kartáčky.

Cíl: nalezení a odstranění zubního kazu a zhotovení adekvátní výplně postiženého zubu

Amalgám: standardní materiál hrazený ze zdravotního pojištění. Jeho výhodou je rychlá aplikace. Nevýhodami jsou nevhodná estetika, „neslepení“ výplně se zubem – amalgám do zubu doslova „zarezne“ a jeho „bobtnáním“ v průběhu let hrozí roztržení zubu.

Skloionomerní cement: materiál hrazený dětem a těhotným matkám ze zdravotního pojištění. Výhodou je rychlá aplikace, částečné spojení výplně se zubem a slušná estetika. Nevýhodou je kratší životnost výplně, která je měkká a okouše se – což u dětských zoubků nevadí.

Fotokompozitní výplň: materiál, který není hrazený ze zdravotního pojištění. Nevýhodou je komplikovaná, časově náročná aplikace a vysoká cena materiálu. Výhodami jsou dlouhá životnost a vysoká estetika výplně při správné indikaci.

Fotokompozitní inlay, onlay, overlay: stejný materiál jako u estetické výplně, který je ale zpracovaný a precizně slícovaný v zubní laboratoři. Jde o špičkové ošetření jak podle životnosti, tak estetiky. Jen je toto ošetření dražší právě o cenu zubní laboratoře.

Sklokeramická inlay, onlay, overlay: top ošetření zubního kazu špičkovým materiálem, jak z hlediska životnosti, tak i estetiky. Cenově je toto ošetření srovnatelné s keramickou korunkou, ale často šetrnější k vlastnímu zubu.

Je velmi důležité si uvědomit, že kvalita a dlouhodobá životnost ošetření není dána jen jeho cenou, správnou indikací lékařem, jeho precizním zhotovením, ale především správnou a kvalitní zubní hygienou zubními a mezizubními kartáčky. Zubní lékař by dokonce měl finančně náročné ošetření u pacientů s nedostatečnou zubní hygienou odmítnout.

Mikroskopická endodoncie – čištění zubních kanálků

Pokud selže nejen zubní hygiena, ale i pojišťovenská preventivní prohlídka nebo máte prostě smůlu (zvláště pak u úrazů zubů), je nutné provést endodontické ošetření (z nitra zubu odstranit nerv a kořen hermeticky uzavřít). Jde o velmi náročné ošetření, které se často neobejde bez použití mikroskopu (tzv. mikroskopická endodoncie).

V základním provedení výkon hradí pojišťovna. Problém je v tom, že pokud se nedostaví úspěch (cca v 60 % případů), náprava je možná pouze pomocí mikroskopické reendodoncie, kterou nejen že pojišťovny nehradí, ale zároveň patří mezi časově nejnáročnější výkony v zubním lékařství, a proto i mezi nejdražší.

Endodoncie je v Čechách velmi zanedbaný obor. Zuby ošetřené základními – pojišťovnou hrazenými postupy – patří mezi nejčastěji extrahované zuby. Jejich náhrada je velmi svízelná, často pomocí drahých nitrokostních implantátů nebo pomocí můstků s nutností velkého zásahu do sousedních zubů.

Cíl: odstranit postižený nerv z kanálku kořene zubu, řádně kanálek vydezinfikovat a poté hermeticky uzavřít. Následně je nutné zhotovení fotokompozitní výplně a ev. ošetření korunkové části zubu protetickou keramickou korunkou. Takto ošetřený zub má velmi velkou naději, že bude v ústech pacienta i za dalších 10 let.

Opět i zde je třeba upozornit na to, že toto ošetření by nebylo nutné, kdyby pacient uměl správně a kvalitně zuby čistit. Za cenu takovéhoto ošetření by pacient mohl zhruba 20 let využívat služeb dentální hygienistky.

Parodontologie

Tento obor, stejně jako záchovná stomatologie, existuje hlavně v důsledku toho, že si pacienti neumí správně čistit zuby. Tady je třeba si uvědomit politickou rovinu celého systému zubní zdravotní péče v Čechách. Kdybychom se rozhodli, že chceme mít zdravé zuby od kvalitních lékařů se zárukou, byť třeba jen morální, někde okolo 8 let, vrhli se do školek a škol a naučili bychom děti a mládež správně a kvalitně čistit chrup, tak bychom těmto dětem s klidným svědomím mohli říci, že už jim ze zdravotního pojištění nebudeme hradit žádné plomby a korunky a žádnou parodontologii, protože by to nebylo třeba. Čistý zub nemůže mít kaz, čistý zub nemůže mít zánět dásně, natož pak parodontózu. Bylo by rázem dost zubních lékařů, kteří by byli nuceni ošetřovat své pacienty se zárukou, protože pokud si někdo za svou péči sám platí, tak vyžaduje kvalitu a záruky adekvátní ceně ošetření. Proč je tedy téměř jediný výkon, který není hrazený ze zdravotního pojištění ani dětem, výuka čištění chrupu? Protože se u nás nenajde politik, který by byl schopen toto lidem vysvětlit a zároveň byl znovu zvolen. Žijeme v divné době! Jsme přesvědčeni, že by takto edukována mládež ve finále za svou zubní péči utratila méně peněz než za současného stavu, navíc by byla ve stáří ozubena a celkově zdravější.

Cíl: z větší části parodontologie léčí nemoci dásní, nejčastěji tím, že pacienty prostě naučí čistit si správně zuby – cíl parodontologie je čistý zub.

Dentoalveolární chirurgie

Tento obor vzbuzuje obvykle u pacientů obavy. Naše pracoviště dentoalveolární chirurgie má však velmi zkušené lékaře, kvalitní diagnostiku a minimum komplikací.

Nadstandardní CT radiodiagnostické zobrazení – tzv. 3D snímek – umožňuje lékaři vidět komplikované anatomické struktury dříve, než se do zákroku pustí. Proto si chirurg může zvolit ideální přístup a zároveň umí dutiny po extrakcích vyplnit tak, aby minimalizoval bolestivé komplikace. Cena za podobný přístup obvykle nepřesáhne cenu za jednu malou fotokompozitní výplň a zabrání většině komplikací.

Cíl: správná diagnostika, šetrnost a rychlost – vše se poté lépe hojí.

Nabízíme i ošetření pacientů v analgosedaci tam, kde není možné pacienta ošetřit standardně.

Protetická stomatologie

Náhrady zubů, korunky, můstky, snímatelné protézy částečné i celkové. Jedná se o technologicky komplikovaný obor stomatologie, nákladný na výrobu, nákladný pro pacienty. Zdravotní pojišťovny hradí jen minimum protetických výrobků, na fixní protetické práce přestala už Babišova vláda prakticky přispívat, a navíc byla prodloužena doba, po kterou pojišťovna protetický výrobek neuhradí.  U snímatelných prací ze tří na čtyři roky, u fixních prací z pěti na osm let. Záruka za tyto práce je však jen dva roky a opravy si musí pacient hradit z větší části sám.

Cíl: nahradit chybějící zuby šetrným a pokud možno estetickým způsobem podle možností a přání pacienta, vždy po dohodě lékaře, pacienta a zubní laboratoře.

Opět je třeba upozornit, že dobrou práci nelze zhotovit do úst, která nejsou hygienicky dostatečně připravena. Životnost i drahé protetické práce jsou stále závislé na tom, jak kvalitně je pacient schopen se o tuto práci starat. Vše je tedy stále hlavně o zubní hygieně.

Zubní rentgen

Od roku 2002 používáme na našem pracovišti ke zpracování RTG obrazu digitální senzory. Jednak kvůli kratší expozici snímku, a tudíž výrazně nižšímu záření, jednak kvůli absenci chemie pro vyvolání snímku. Důvod je prostý, v dutině ústní je mnoho míst, která jsou skryta zraku lékaře a většinu problémů v dutině ústní je možno odhalit až s pomocí RTG snímku. Proto je radiologické vyšetření důležitou součástí preventivní prohlídky, stejně jako diagnostiky obtíží pacienta. Tam, kde plochý 2D snímek nestačí, máme možnost zhotovit 3D prostorový snímek, který nám umožní vidět dovnitř kosti nebo zubu. Tento 3D snímek však není hrazený ze zdravotního pojištění. Jeho cenu držíme úmyslně co nejníže, protože si myslíme, že diagnostika by v každém případě měla být hrazena z pojištění, a my nechceme, aby cena tohoto snímku pacienta od jeho pořízení odradila.

Cíl: co nejnižší záření, co nejvíce vidět.

Ortodoncie – spolupracující pracoviště

Ač ortodoncie není přímo součástí našeho týmu, naše úzká spolupráce – zvláště zubní hygieny, dentoalveolární chirurgie a parodontologie či implantologie s ortodoncií – umožňuje komplexní přístup výhodný pro obě strany. Za Rovnátkárnu jsme moc rádi.

www.rovnatkarna.cz